Nesnel Tasarım ve Programlama Ödevi

Ahmet Yesevi Üniversitesi Nesnel Tasarım ve Programlama dersi  ödevinde Vezne İşlemleri Analiz ve Tasarımı Proje tasarımı oluşturulması istenmişti. Bu ödev de fazlasıyla zaman, uğraş ve ayrıntı gerektiren bir ödevdi. Ödev 4 aşamadan oluşuyor.

 1. Proje planı
  • Kabul ve Kısıtlar
  • Risk Tablosu
 2. İsteklerin Modellenmesi
  • Kullanım Senaryosu Modellemesi
  • Kullanım Senaryosu
 3. Nesneye Dayalı Modelleme
  • Sınıf Diyagramı
 4. Nesneye Dayalı Tasarım
  • Tasarım Sıralama Diyagramı
  • Etkinlik Diyagramı
  • Durum Diyagramı

Ahmet Yesevi Üniversitesi Nesnel Tasarım ve Programlama Vezne İşlemleri Analiz ve Tasarımı Projesi

Yorum Yap