Ahmet Yesevi Üniversitesi Nesnel Tasarım ve Programlama dersi  ödevinde Vezne İşlemleri Analiz ve Tasarımı Proje tasarımı oluşturulması istenmişti. Bu ödev de fazlasıyla zaman, uğraş ve ayrıntı gerektiren bir ödevdi. Ödev 4 aşamadan oluşuyor. Proje planı Kabul ve Kısıtlar Risk Tablosu İsteklerin Modellenmesi Kullanım Senaryosu Modellemesi Kullanım Senaryosu Nesneye Dayalı Modelleme Sınıf Diyagramı Nesneye Dayalı Tasarım