Kategori: Güncel

Sinkrotron Işınımı

Sinkrotron ışınımı, elektronlar ya da herhangi diğer yüklü parçacıkların eğrisel bir yörüngede ivmelendirildiklerinde hareket doğrultusunda yaptıkları elektromanyetik ışınımdır. Diğer bir deyişle yüklü parçacığın manyetik bir alanın içindeki dairesel hareketinden ortaya çıkan ışınımdır. Sinkrotron ışınımı tekniği ilk olarak 1947 yılında kullanılmıştır. Enerjileri yüksek olan elektronlar, yeterince büyük dairesel yörüngede dolanarak yüksek foton akısına ve yüksek parlaklığa

Serbest Radikaller

Serbest radikaller genel olarak bir elektronunu kaybetmiş bir oksijen atomu içeren moleküller olarak değerlendirebiliriz. Sağa sola saldırıp enerjisini atmaya çabalayan yaramaz çocuklara benzerler ve komşu moleküllerin elektronlarına göz dikmeye başlarlar. Elektron çalmak suretiyle bedende faaliyet gösteren zararlılar haline gelebilirler. DNA’ya hücum edebilirler ve fonksiyon bozukluğu, mutasyon ve kansere yol açabilirler. Kanserin yanı sıra Alzheimer’dan tutun

İşletmelerde Yapay Zeka Uygulamaları Ödevi

Ahmet Yesevi Üniversitesi İşletmelerde Yapay Zeka Uygulamaları dersinin ödevinde bilimsel bir makalenin sunumunun yapılması istenmişti. Bu makalenin bazı şartları sağlması isteniyordu. İşletmelerde Yapay Zeka Uygulamaları Ödevi İçeriği SCI (science citation index), SSCI (social science citation index) veya SCI-E (science citation index expanded) tarafından taranan ve impact(etki) faktörü 1 den büyük olan dergilerden, bölümünüz çalışma alanlarındaki

Bilgisayar Programlarının Patentlenebilirliği Sorunu

Hukukumuza Göre Bilgisayar Programlarının Patentlenebilirliği Sorunu Günümüz şartlarında akıllı telefonsuz ve bilgisayarsız bir hayat artık pek mümkün görünmüyor. Hatta Corona virüs felaketi geldiğinden beri evden dışarı çıkılamadığından bu iki öğe vazgeçilmez bir parçamız haline geldi. Özellikle bilgisayarlar evden çalışanlar için zaruri bir ihtiyaç durumunda bulunuyor. Geçmişte tek bir marka tarafından üretilen bilgisayarlar 90’lı yıllarda bilgisayar