Bilgisayar Ağları Dersi Ödevi

Bil gisayar ağları dersi adından da anlaşılabileceği gibi network ile ilgili bir ders. Dersin ödev konusu; OSI Referans Modeli katmanlarının detaylı bir şekilde görevlerini ve kullandıkları yöntemleri açıklayan bir rapor hazırlayınız.

Not:

  1. Raporda her katman için ayrı bölüm örnekler verilerek hazırlanmalıdır. Kullanılan referanslar ayrıca belirtilmedir.
  2. Ödevler Ithenticate üzerinden alıntı kontrolünden geçirilecektir dolayısıyla copy-paste ile hazırlanmış ödevler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  3. Referans verilmeyen ödevler -50 puan alacaktır.
  4. Sayfa sayısında bir limit veya zorunluluk yoktur, ancak hazırlanan rapor tüm katmanları anlatacak şekilde olmalıdır.
  5. Teslim tarihi 22 Kasım 2019 23:59 dur. Bu tarihi geçen teslimler her ne koşulda olursa olsun değerlendirmeye tabi olmayacaktır ve ödev notu olarak 0 verilecektir. Dolayısıyla bu tarihten sonra ödev göndermek için girişimde bulunmayınız.
  6. Ödev notundan 0 alan öğrenciler dersin kanaat notundan -30 alacaklardır.
  7. Ödev el yazısı ya da bilgisayar çıktısı olabilir, pdf formatına çevrilerek sisteme yüklenecektir, doc, docx, xls, jpeg gibi formatlar sistemi zorladığı için yüklenmemelidir, sadece pdf uzantılı dosya yüklenmelidir.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Ağları Ödevi

Yorum Yap