İnsan Bilgisayar Etkileşimi Ödevi

Bu ders sözel bir ders olup İnsanların teknolojik araçlarla bunların başında da bilgisayar ile olan etkileşimin nasıl olması gerektiğini anlatan bir ders. Aynı zamanda bilgisayarların insanların kullanımını için nasıl daha iyi hazırlanabileceğine yönelik iyileştirmelerden bahsedilmektedir. Kullanılabilirlik en önemli etken olarak göze çarpmaktadır.

Ödev Konusu:

  1. Kullanmış olduğunuz bir online ortamdaki kullanılabilirlik problemini saptayıp, ekran görüntüleri ile bunu gösteriniz.
  2. Online ortamdaki problemi bu derste öğrendiklerinizle değerlendiriniz. Neden önemli bir problem olduğunu açıklayınız.
  3. Tespit etmiş olduğunuz bu kullanılabilirlik problemine çözüm öneriniz nedir? Lütfen önerinizi açıklayınız.

İnsan Bilgisayar Etkileşimi Ödev

Yorum Yap