Proje Yönetimi Ödevi

Ahmet Yesevi Üniversitesi Proje Yönetimi dersinde bir projenin zaman, kapsam, maliyet yönetimi, kalite yönetimi, risk yönetimi, proje seçim teknikleri ve projem yönetim araçları gibi konuları kapsıyor. Bu dersteki ödevin şöyle bir özelliği var. Ödevi kendisi yapan biri final sınavında çok rahat bir şekilde soruları cevaplayabilir çünkü ödev konusundan yaklaşık 8 adet soru final sınavında çıkıyor.

Sosyal Medya Kullanımının Aile İçi İletişime Etkileri

İnternetin iyiden iyiye yaygınlaşması ile birlikte, sosyal ağlar ve sosyal medya kullanımı ve ortamları vazgeçilmez paylaşım alanları haline gelmiş olup bireyler arası iletişim artık yüz yüze yapılmaktan çok, sosyal medya üzerinden gerçekleşmeye başlamıştır. Eskiden var olan iletişim uygulamaları yerini sanal ortamlarda gerçekleştirilen iletişim platformlarına, sosyal medya ortamlarına, bırakmıştır. Toplumumuzla, grupla ya da aileyle sağlıklı ve

Sistem Analizi ve Tasarımı Ödevi

Ahmet Yesevi Üniversitesi Sistem Analizi ve Tasarımı dersi ödevinde kendi seçtiğimiz bir karar destek sisteminin raporlanması istenmişti. Buna ek olarak bir anket çalışması yapılması ve bu çalışmanın raporlarının da ayrıyettten sunulması istenmişti. Derse gelirsek sözel bir ders diyebiliriz. Ahmet Yesevi Üniversitesi Sistem Analizi ve Tasarımı Ödevi

Bilgisayar Ağları Dersi Ödevi

Bil gisayar ağları dersi adından da anlaşılabileceği gibi network ile ilgili bir ders. Dersin ödev konusu; OSI Referans Modeli katmanlarının detaylı bir şekilde görevlerini ve kullandıkları yöntemleri açıklayan bir rapor hazırlayınız. Not: Raporda her katman için ayrı bölüm örnekler verilerek hazırlanmalıdır. Kullanılan referanslar ayrıca belirtilmedir. Ödevler Ithenticate üzerinden alıntı kontrolünden geçirilecektir dolayısıyla copy-paste ile hazırlanmış