Bil gisayar ağları dersi adından da anlaşılabileceği gibi network ile ilgili bir ders. Dersin ödev konusu; OSI Referans Modeli katmanlarının detaylı bir şekilde görevlerini ve kullandıkları yöntemleri açıklayan bir rapor hazırlayınız. Not: Raporda her katman için ayrı bölüm örnekler verilerek hazırlanmalıdır. Kullanılan referanslar ayrıca belirtilmedir. Ödevler Ithenticate üzerinden alıntı kontrolünden geçirilecektir dolayısıyla copy-paste ile hazırlanmış