Bilgi Sistemleri Alım Yöntemleri Ödevi

Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgi Sistemleri Alım Yöntemleri dersinde Bir kuruluşa Bilişim Teknolojileri Departmanı kurulmasına karar verildiğinde neler yapılacağı ile ilgili konular ele alınıyor.  Bilişim Teknolojileri Bölümünün yönetilebilmesi için Bilgi Sistemleri biriminin bulunması şarttır. Bu birime alınacak Yazılım ve Donanım için Teknik Şartname olmazsa olmazdır. Teknik şartname ise olurluluk raporuna göre hazırlanır ve raporda belirtilen koşullara ve gereksinimlere uygun olarak hazırlanır.

Teknik şartnameyi hazırlayabilmek için ise;

  • Bilgisayar ağları hakkında temel bilgilere,
  • Çevre ünitelerinin tanınmasına,
  • Bağlantı aygıtlarının bilinmesine

gereksinim bulunmaktadır. Bu bilgiler Bilgi Sistemleri Alım Yöntemleri  dersinde öğretilmektedir. Ödevde ise geniş alan ağları (WAN) hakkında ayrıntılı bir ödev hazırlanması istenmişti.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgi Sistemleri Alım Yöntemleri Ödevi

Yorum Yap