Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgi Sistemleri Alım Yöntemleri dersinde Bir kuruluşa Bilişim Teknolojileri Departmanı kurulmasına karar verildiğinde neler yapılacağı ile ilgili konular ele alınıyor.  Bilişim Teknolojileri Bölümünün yönetilebilmesi için Bilgi Sistemleri biriminin bulunması şarttır. Bu birime alınacak Yazılım ve Donanım için Teknik Şartname olmazsa olmazdır. Teknik şartname ise olurluluk raporuna göre hazırlanır ve raporda belirtilen koşullara