Biçimsel Diller ve Özdevinirler Kuramı Ödevi

Ahmet Yesevi üniversitesi Biçimsel Diller ve Özdevinirler Kuramı dersi bu bölümün zor derslerden bir tanesi. Üzerinde biraz durulması hatta derslerin tekrar tekrar izlenmesi gerekiyor. Bu dersin ödevine gelecek olursak. Bu derste hoca 3 farklı ödev seçeneği sundu ve bunlardan bir tanesinin yapmamızı istedi. Ben 1.ödevi yaptım.

Ödev 1 :
Decidability nedir (Karar verilebilirlik)? Decidable ve undecidable Dilleri anlatınız?
Bir problemi çözmek için kullanılan zaman karmaşıklığının nasıl ölçüldüğünü ve karşılaştırıldığını açıklayınız. (Big-O, Little-o, Omega, ve Theta notasyonları).
Problemleri çözmek için gerekli olan zaman karmaşıklığına göre problemlerin nasıl sınıflandırıldığını açıklayınız. (P,NP,NP-Hard,NP-Complete,Additional NP-complete v.b).
Ödev 2 :
Kelime kökleri ve eklerinin olduğu iki ayrı dosya kullanarak verilen kelimenin o dile ait olup olmadığını bulan programı yazınız?
Ödev 3 :
Her hangi bir ifadenin verilen CFG (Context Free Grammer ) kurallarına göre doğru olup olmadığını bulan programı yazınız.

Ahmet Yesevi üniversitesi Biçimsel Diller ve Özdevinirler Kuramı

Yorum Yap