Ahmet Yesevi Üniversitesi Doğrusal Cebir ve Diferansiyel Denklemler dersinin ödevi aşağıdaki gibiydi. 2.Bir inşaat mühendisi inşaatlarında üç  tip  tuğla kullanmak istemektedir. Tuğlaların  yapımında  kullanılan çimento, kum ve taş miktarları aşağıdaki tabloda  gösterilmiştir. Tablodaki bilgileri kullanarak her tip tuğla çeşidinden (elde mevcut çimento, kum ve taş miktarlarını göz önüne alarak) kaçar adet üretileceğini matris yöntemini kullanarak