Doğrusal Cebir ve Diferansiyel Denklemler Ödevi

Ahmet Yesevi Üniversitesi Doğrusal Cebir ve Diferansiyel Denklemler dersinin ödevi aşağıdaki gibiydi.

2.Bir inşaat mühendisi inşaatlarında üç  tip  tuğla kullanmak istemektedir.

Tuğlaların  yapımında  kullanılan çimento, kum ve taş miktarları aşağıdaki tabloda  gösterilmiştir. Tablodaki bilgileri kullanarak her tip tuğla çeşidinden (elde mevcut çimento, kum ve taş miktarlarını göz önüne alarak) kaçar adet üretileceğini matris yöntemini kullanarak elde ediniz.

Tuğla Tipi

  Tip 1( X1) Tip 2( X2 ) Tip 3( X3 ) Mevcut

materyal

Çimento(kg) 9 10 10 3900
Kum     (kg) 18 20 22 8000
Taş       (kg) 28 30 34 12200

 

  1. Yukarıda verilen tablodan lineer Eşitlikler Sistemini Oluşturunuz.
  2.  Katsayılar Matrisi  A  ‘ yı  elde  ediniz.
  3.  A Matrisinin Kofaktörler  Matrisini Oluşturunuz.Kofaktörler  Matrisini Traspozesini   elde      ediniz
  4. A Matrisinin Determinant Değerini Elde Ediniz.
  5. 5.  A  Matrisinin tersini elde    A-1
  6. X=A-1B  çarpım sonucunu ve

     . Her tip tuğla çeşidinden kaçar adet üretileceğini elde ediniz.

B :  Oluşturulan eşitliklerin sağındaki değerler.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Doğrusal Cebir ve Diferansiyel Denklemler Ödevi Çözümü

Yorum Yap