Ahmet Yesevi Üniversitesi Araştırma Yöntemleri dersi ödevinde kendi belirlemiş olduğumuz bir araştırma desenine uygun olarak bir araştırma tasarlıyoruz. Araştırmayla ilgili aşağıdaki adımları takip etmemiz gerekiyor. Ödevimizin içeriği: Belirlemiş olduğunuz bir araştırma desenine uygun bir araştırma tasarlıyorsunuz. Araştırmanın, Giriş, Problem Durumu, Problem Cümlesi, Alt problemler, Amaç, Önem, Sayıltı / varsayım, Sınırlılık Yöntem, Model, Evren, Örneklem veya