Ahmet Yesevi Üniversitesi Araştırma Yöntemleri Ödevi

Ahmet Yesevi Üniversitesi Araştırma Yöntemleri dersi ödevinde kendi belirlemiş olduğumuz bir araştırma desenine uygun olarak bir araştırma tasarlıyoruz. Araştırmayla ilgili aşağıdaki adımları takip etmemiz gerekiyor.

Ödevimizin içeriği:

  1. Belirlemiş olduğunuz bir araştırma desenine uygun bir araştırma tasarlıyorsunuz. Araştırmanın,
  2. Giriş,

Problem Durumu,

Problem Cümlesi,

Alt problemler,

Amaç,

Önem,

Sayıltı / varsayım,

Sınırlılık

  1. Yöntem,

Model,

Evren, Örneklem veya çalışma grubu

Veri Toplama Yöntemi,

Veri Toplama Aracı (Geçerlik-Güvenirlik),

Veri Analizi,

Ahmet Yesevi Üniversitesi Araştırma Yöntemleri Ödevi

Yorum Yap