Ahmet Yesevi Üniversitesi İşletmelerde Yapay Zeka Uygulamaları dersinin ödevinde bilimsel bir makalenin sunumunun yapılması istenmişti. Bu makalenin bazı şartları sağlması isteniyordu. İşletmelerde Yapay Zeka Uygulamaları Ödevi İçeriği SCI (science citation index), SSCI (social science citation index) veya SCI-E (science citation index expanded) tarafından taranan ve impact(etki) faktörü 1 den büyük olan dergilerden, bölümünüz çalışma alanlarındaki