Aşağıdaki script ile birden çok ip adresine ping atma işlemini yapabilirsiniz. Bu işlem sonucunda çıktı olarak ping atılanlar yeşil renk, ping atılamayanlar ise kırmızı renkte gösterilecektir. [crayon-60fb88538cbdc106739640/] ip.csv dosyası içeriği IP 192.168.2.74 192.168.2.75