Ahmet Yesevi Üniversitesi Genel Kimya dersinden iki farkı ödev verilmişti. Bu ödevleri hocamız daha çok farkındalık yaratmak amacıyla vermişti. Ödev konuları serbest radikaller ve sinkrotron ışınımı ile ilgili bilgi edinilmesini sağlamak amaçlıydı. Serbest radikaller ile ilgili bir çok kaynak bulunabiliyor fakat sinkrotron ışınımı ile ilgili pek kaynak yok.