Etiket: serbest radikaller

Serbest Radikaller

Serbest radikaller genel olarak bir elektronunu kaybetmiş bir oksijen atomu içeren moleküller olarak değerlendirebiliriz. Sağa sola saldırıp enerjisini atmaya çabalayan yaramaz çocuklara benzerler ve komşu moleküllerin elektronlarına göz dikmeye başlarlar. Elektron çalmak suretiyle bedende faaliyet gösteren zararlılar haline gelebilirler. DNA’ya hücum edebilirler ve fonksiyon bozukluğu, mutasyon ve kansere yol açabilirler. Kanserin yanı sıra Alzheimer’dan tutun

Ahmet Yesevi Üniversitesi Kimya Ödevi

Ahmet Yesevi Üniversitesi Genel Kimya dersinden iki farkı ödev verilmişti. Bu ödevleri hocamız daha çok farkındalık yaratmak amacıyla vermişti. Ödev konuları serbest radikaller ve sinkrotron ışınımı ile ilgili bilgi edinilmesini sağlamak amaçlıydı. Serbest radikaller ile ilgili bir çok kaynak bulunabiliyor fakat sinkrotron ışınımı ile ilgili pek kaynak yok.