Aşağıdaki script ile birden çok ip adresine ping atma işlemini yapabilirsiniz. Bu işlem sonucunda çıktı olarak ping atılanlar yeşil renk, ping atılamayanlar ise kırmızı renkte gösterilecektir. [crayon-6475a9310e06e663486587/] ip.csv dosyası içeriği IP 192.168.2.74 192.168.2.75