Ahmet Yesevi Üniversitesi Yazılım Mühendisliği dersinin adını duyuncu ilk olarak sayısal bir des gibi görünse de sözel bir ders desek yanlış söylemiş olmayız. Şöyle ki ders konularında; yöntem, analiz ve değerlendirme, strateji geliştirilmesi, sonuç ve raporlamayla ilgili proje plan taslağı ve tasarım aşamalarının yer aldığı bir çok sözel bilgi mevcut. Bu dersin ödevi en çok