Bilim tarihi dersi genel olarak bilimin gelişiminin kronolojik olarak gelişiminden bahsetmektedir. Bu dersle birlikte yapılan bir çok icadın yapıldığı tarih itibariyle nasıl yapıldığı konusunda hayrete düşeceksiniz. Bu dersin ödevinin konusu aşağıda yer almaktadır. ÖDEV KONUSU: David Wootton, Bilimin İcadı, Bilim Devriminin Yeni Bir Tarihi, Çev: Nurettin Elhüseyni, Yapı Kredi Yayınları, 2019. İlgili yayını okuyarak en