Active directory’de bir grubun üyeliklerini başka bir gruba aktarmamız gereken durumlarla karşılaşabiliriz. Böyle bir durumda aşağıdaki scripti kullanabiliriz. Powershell Scripti [crayon-64759d7ce9fb7963536171/] Yeni Grup: Üyeliklerin aktarılacağı grup Eski grup:Üyeliklerin alınacağı grup