Active Directory Grup Üyeliklerini Başka Bir Gruba Aktarma

Active directory’de bir grubun üyeliklerini başka bir gruba aktarmamız gereken durumlarla karşılaşabiliriz. Böyle bir durumda aşağıdaki scripti kullanabiliriz.

Powershell Scripti


Add-ADGroupMember -Identity ‘Yeni Grup Adı‘ -Members (Get-ADGroupMember -Identity ‘Eski Grup Adı’ -Recursive)


Yeni Grup: Üyeliklerin aktarılacağı grup

Eski grup:Üyeliklerin alınacağı grup

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir