Active directory’de bir grubun üyeliklerini başka bir gruba aktarmamız gereken durumlarla karşılaşabiliriz. Böyle bir durumda aşağıdaki scripti kullanabiliriz. Powershell Scripti [crayon-63d748a2bab1e530827066/] Yeni Grup: Üyeliklerin aktarılacağı grup Eski grup:Üyeliklerin alınacağı grup