Active Directory Kullanıcılarına Exchange’den Toplu Mailbox Oluşturma

Active Directory’de kullanıcı bulunan kullanıcılara exchange üzerinden mail hesabı da oluşturmak istediğimizde ve bunların sayıları da fazla olduğunda aşağıdaki scripti kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki script “Exchange Management Shell Console” dan calistirilacak.

Script


Import-CSV “C:\Toplumailboxolusturma.csv” |ForEach {Enable-Mailbox -Identity $_.UPN -Database “Database Adı” -Alias $_.alias | Set-Mailbox -EmailAddressPolicyEnabled $false -PrimarySmtpAddress $_.EmailAddress}

#Database Adı: Kullanıcının oluşturulacağı database


Toplumailboxolusturma.csv dosyasının örnek içeriği
UPN,Alias,EmailAddress
hasanaygir@hasan.com,hasanaygir,hasanaygir@hasan.com

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir