İnternetin iyiden iyiye yaygınlaşması ile birlikte, sosyal ağlar ve sosyal medya kullanımı ve ortamları vazgeçilmez paylaşım alanları haline gelmiş olup bireyler arası iletişim artık yüz yüze yapılmaktan çok, sosyal medya üzerinden gerçekleşmeye başlamıştır. Eskiden var olan iletişim uygulamaları yerini sanal ortamlarda gerçekleştirilen iletişim platformlarına, sosyal medya ortamlarına, bırakmıştır. Toplumumuzla, grupla ya da aileyle sağlıklı ve