Ahmet Yesevi ÜniversitesiSayısal Mantık tasarımı dersinde sayı sistemleri, mantık kapıları (and,or,nor,nand), sadeleştirme yöntemleri, karnaugh diyagramları, minterm, maxterm gibi ifadelerin anlaşılmasına yönelik ödev verilmişti. Ahmet Yesevi Üniversitesi Sayısal Tasarım Ödevi ve Çözümü