Ahmet Yesevi Üniversitesi Mikroişlemciler Dersi ödevinde iki adet ödev verildi. Bu ödevler “80 86 nı n Bellek Organizasyonu , Adresleme Modları ve Komut Kümesi , Assemb ly Programlama , Zamanlayıcı ve Sayıcılar , Seri haberleşme işlemleri ve Kesmeler ’ in nasıl çalıştığını anlatınız. Assembly programlama dilini kullanarak adam asmaca oyununu yapınız? konuları hakkında idi. İlk