Mikroişlemciler Dersi Ödevi

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mikroişlemciler Dersi ödevinde iki adet ödev verildi. Bu ödevler

  • “80 86 nı n Bellek Organizasyonu , Adresleme Modları ve Komut Kümesi , Assemb ly Programlama , Zamanlayıcı ve Sayıcılar , Seri haberleşme işlemleri ve Kesmeler ’ in nasıl çalıştığını anlatınız.
  • Assembly programlama dilini kullanarak adam asmaca oyununu yapınız?

konuları hakkında idi. İlk ödev kalsik araştırma ödevi olmasına rağmen ikinci ödev assembly dilinde bir program yazılması isteniyordu ki assembly dili oldukça zor bir dil.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mikroişlemciler Dersi Ödevi

Yorum Yap