Active directory’de bir grubun üyeliklerini başka bir gruba aktarmamız gereken durumlarla karşılaşabiliriz. Böyle bir durumda aşağıdaki scripti kullanabiliriz. Powershell Scripti Add-ADGroupMember -Identity ‘Yeni Grup Adı‘ -Members (Get-ADGroupMember -Identity ‘Eski Grup Adı’ -Recursive) Yeni Grup: Üyeliklerin aktarılacağı grup Eski grup:Üyeliklerin alınacağı grup