Active Directory’de kullanıcısı olanlara toplu olarak mail oluşturma scriptini aşağıda paylaşıyorum. #Exchange Management Shell Console dan calistirilacak. #Database DB #Alias: User name (hasan) #UPN: User Logon name (hasan@hasan.com) #Email Address: User email address(hasan@hasan.com) SCRIPT Import-CSV “C:\TopluMailbox.csv” |ForEach {Enable-Mailbox -Identity $_.UPN -Database “DB” -Alias $_.alias | Set-Mailbox -EmailAddressPolicyEnabled $false -PrimarySmtpAddress $_.EmailAddress} ###### Örnek TopluMailbox.Csv ##### UPN,Alias,EmailAddress