Bir veya birden fazla security grubun üyelerini bir csv dosyasına yazdırmak için aşağıdaki scripti kullanabilirsiniz. Örnek olarak sadece name, description ve samaccountname gösterilmiştir. Farklı parametreler kullanarak kendinize göre özelleştirebilirsiniz. $groups = “grup1″,”grup2″,”grup3″ $result = foreach($group in $groups){ Get-ADGroupMember -Identity $group | Select-Object -Property Name,@{name=”Description”;expression={(Get-ADUser -Identity $_.SamAccountName -Properties Description).Description}},SamAccountName} $result | Out-File C:\test.csv test.csv çıktısı aşağıdaki