Ping Atma Scripti

Aşağıdaki script ile birden çok ip adresine ping atma işlemini yapabilirsiniz. Bu işlem sonucunda çıktı olarak ping atılanlar yeşil renk, ping atılamayanlar ise kırmızı renkte gösterilecektir.


#Import-Module activedirectory
$list = Import-Csv -Delimiter “;” -Path “C:\ip.csv
forEach ($item in $list) {

$IP = $item.IP
if (Test-Connection -ComputerName $IP -Quiet)
{
write-host ” $IP is ok” -ForegroundColor green
}
else{
write-host ” $IP is’not ok” -ForegroundColor red}
}


ip.csv dosyası içeriği

IP

192.168.2.74

192.168.2.75

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir