Active Directory Grup Üyeliklerini Başka Bir Gruba Aktarma

Active directory’de bir grubun üyeliklerini başka bir gruba aktarmamız gereken durumlarla karşılaşabiliriz. Böyle bir durumda aşağıdaki scripti kullanabiliriz. Powershell Scripti Add-ADGroupMember -Identity ‘Yeni Grup Adı‘ -Members (Get-ADGroupMember -Identity ‘Eski Grup Adı’ -Recursive) Yeni Grup: Üyeliklerin aktarılacağı grup Eski grup:Üyeliklerin alınacağı grup

Active Directory OU Altındaki Pasif Kullanıcıları Listeleme

Bu yazıda Active Directory de belli bir Organizational Unit (OU) altındaki disabled kullanıcıları listeleme scriptini paylaşacağım. Powershell komutu Get-ADUser -Filter * -SearchBase “OU=kullanicilar,DC=hasan,DC=com” -Properties * | Where-Object {$_.Enabled -eq $false} | Select-Object DisplayName,SAMAccountName,mail | Export-Csv -Path C:\disabled_kullanicilar.csv -NoTypeInformation  

Google Amcadan Penguen Güncellemesi

Seo (arama motoru optimizasyonu) konusunda uzmanların nerdeyse tek amacı google’da üst sıralarda yer almaktır. Ancak google amca’nın geçtiğimiz aylardaki panda güncellemesiyle sıralamalarda ciddi yer değişiklikleri ortaya çıkmıştı. Tam google’ın panda algoritmasına uyum sağlamışken birden kendimizi penguen algoritmasının kucağında buluverdik. Panda’nın aksine penguen güncellemesi sıralamaları altüst etti dersek yanlış söylemiş olmayız. Bunun en büyük sebebi de