AD Kullanıcısına Exchange Toplu Mail oluşturma

Active Directory’de kullanıcısı olanlara toplu olarak mail oluşturma scriptini aşağıda paylaşıyorum.

#Exchange Management Shell Console dan calistirilacak.
#Database DB
#Alias: User name (hasan)
#UPN: User Logon name (hasan@hasan.com)
#Email Address: User email address(hasan@hasan.com)

SCRIPT

Import-CSV “C:\TopluMailbox.csv” |ForEach {Enable-Mailbox -Identity $_.UPN -Database “DB” -Alias $_.alias | Set-Mailbox -EmailAddressPolicyEnabled $false -PrimarySmtpAddress $_.EmailAddress}


###### Örnek TopluMailbox.Csv #####
UPN,Alias,EmailAddress
hasan@hasan.com,hasan,hasan@hasan.com

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir