Active Directory Toplu Bilgisayar Adı Değiştirme

Aktif Dizinde (Active Directory) bulunan bilgisayarların adını toplu olarak değiştirmek için aşağıdaki powershell kodunu kullanabilirsiniz.

 

Powershell kodu


Start-Transcript

$Credentials = Get-Credential

$a = Import-Csv C:\BilgisayarAdiDegistirme\BilgisayarAdiDegistirme.csv
Foreach ( $Server in $a ) {
$oldName = $Server.OldName;
$newName = $Server.NewName;

Rename-Computer -ComputerName $Server.OldName -NewName $Server.NewName -DomainCredential $Credentials -PassThru -Force -Restart
# -PassThru -Force -Restart yazarsanız bilgisayar anında restart olur ve isim değişir, yazmazsanız bilgisayar restart olduğunda isim değişir.

}
Stop-Transcript

Read-Host -Prompt “Press Enter to exit”


BilgisayarAdiDegistirme.Csv Dosyası aşağıdaki şekilde oluşturulacaktır.

OldName,NewName

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir