Active Directory OU Altındaki Pasif Kullanıcıları Listeleme

Bu yazıda Active Directory de belli bir Organizational Unit (OU) altındaki disabled kullanıcıları listeleme scriptini paylaşacağım.

Powershell komutu


Get-ADUser -Filter * -SearchBase “OU=kullanicilar,DC=hasan,DC=com” -Properties * | Where-Object {$_.Enabled -eq $false} | Select-Object DisplayName,SAMAccountName,mail | Export-Csv -Path C:\disabled_kullanicilar.csv -NoTypeInformation


 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir